Geschiedenis:

Gemengd koor Cantabile is officieel op 9 februari 1996 opgericht. Onder leiding van dirigent Marja Dignum en pianiste Lydia Roozing werd met 38 leden gestart met zingen in gebouw “Bethel” aan de Landbouwstraat in Schagen.
Later, in 2001, werd Martha Touwen de dirigent. Er waren destijds nog verscheidene zorgcentra in Schagen en omgeving, waar regelmatig werd opgetreden door het koor, al dan niet met medewerking van solisten en / of muzikanten. Het eerste lustrumconcert werd gehouden in het kerkje van St.Maartensbrug, op 22 april 2001.
Inmiddels werd er gerepeteerd in het gebouw “Onder de Olmen” van de ANBO aan de Julianalaan in Schagen.
In 2007 nam Wil Wolkers het dirigentenstokje over van Martha en in 2011 ging het koor onder leiding van dirigent Gerrit van de Belt verder. Frank Visser werd de pianist.
De repetitieruimte aan de Julianalaan kon in de loop van 2014 niet langer worden gebruikt, daar het gebouw “Onder de Olmen” gesloopt moest worden om plaats te maken voor parkeerruimte en Cantabile keerde weer terug naar WAAR men begonnen was: in de Landbouwstraat, gebouw “Bethel”.
Het aantal leden was in 2010 teruggelopen tot beneden de 30 en er moest flink aan de weg worden getimmerd om hierin verandering te brengen. Dat lukte en hoe!
In 2015 is het koor gegroeid naar 50 enthousiaste zangers en zangeressen die wekelijks met veel plezier onder de bezielende leiding van Gerrit repeteren en een aantal keren per jaar optreden